Visie

De centrale vraag is: wat heeft een woning of gebouw aan energie nodig? Wij beginnen bij het beperken van de energievraag door zoveel mogelijk warmte in de woning te houden, en te zorgen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de zonpositie. Op die manier is de extra benodigde energie zo minimaal mogelijk. En het liefst wordt ook die energie zo duurzaam mogelijk opgewerkt om een klimaatneutraal huis te krijgen.

Voor Passiefhuizen worden speciale technieken gebruikt die in de traditionele bouw al snel als excessief worden bestempeld: geïsoleerde wanden met 20 tot 40 cm isolatie, drielaags isolatieglas met speciale kozijnen, en het afsluiten van iedere kier en naad in de wanden en isolatielagen. De centrale regel is om koudebruggen en luchtlekken te voorkomen.

Een goed ontwerp staat of valt ook met een goed ventilatie. Een groot deel van het jaar moet de warmte immers uit het huis, in plaats van erin. Een Passiefhuis heeft een goede balansventilatie met warmteterugwinning. Maar het is van het grootste belang dat in iedere ruimte de ramen open kunnen, waarmee je ook in een koele zomernacht kunt spuiventileren. Vanwege inbraakveiligheid is dat ook mogelijk via een met een lamellenrooster beveiligde opening in de gevel.